crowdfunding
naar eerste pagina


stichting

sociaal muzikaal duurzaam woonproject


De Stichting en woongroep Contact & muziek zoekt een rustige en groene omgeving en woonruimte om meer mensen te laten ervaren hoe je met elkaar kan samenwerken, elkaar echt kan ontmoeten en met rust en zingeving bezig kan zijn.


We zijn begonnen met een traject bij Wijzer Werven. Omdat onze Stichting Contact & muziek een culturele anbi is (algemeen nut beogende instelling, giften zijn dan voor 125% aftrekbaar), kregen we een uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een traject te gaan volgen bij Wijzer Werven. We krijgen 90% vergoed van de begeleiding om financiering te gaan realiseren van ons (kleinschalig) sociaal, muzikaal en duurzaam woonproject in een groene omgeving.

foto, Jeannette Leonoor Marthe Erik, 21 augustus 2016
initiatiefnemers nieuw woonproject
foto Leonoor speelt alt viola da gamba voor Iris en Lex, 1 september 2016
Leonoor speelt alt viola da gamba voor Iris en haar hond Lex
wens

Wij, de woongroep Contact & muziek, willen met onze manier van samenwonen en samenwerken laten zien hoe ons leven totaal is veranderd, toen we 10 jaar geleden besloten met ons vieren bij Leonoor in huis te gaan wonen.

Door met elkaar in gesprek te blijven, moeilijkheden als kansen te zien, lijkt geen minuut in ons leven nog op ons leven, toen we allevier nog alleen woonden. We hebben inmiddels onvoorstelbaar veel meegemaakt, ervaren, gevoeld, doorbroken, geleerd, bedacht en ontwikkeld. Niemand van ons kon 10 jaar geleden ook maar enigszins vermoeden hoeveel ruimte en maatschappelijke vrijheid je kunt creëren door intensief samen te werken.

We werken op een sociale en duurzame manier. Praten, muziek, meditatie en consuminderen ervaren we als helend en verbindend.
idee

We wonen met 4 volwassenen in de stad Utrecht en willen onze ervaring met samenwerken, mediteren, zingen en muziek maken met meer mensen delen. We willen mensen die vastlopen, iets anders willen met hun leven of sociaal kwetsbaar zijn de kans geven om contact te maken, te praten en helpen zelf ook meer bewust te gaan leven. Wij zoeken een plek met groen en rust om met elkaar met zingeving, meditatie en muziek bezig te kunnen zijn. Daarbij zien we zelfvoorzienend, duurzaamheid en ecologisch als uitgangspunt en sociaal met elkaar om leren gaan als doel. De weg blijft het belangrijkst, geen haast hebben en veel geduld hebben om alle moeilijkheden die er zijn mee te nemen en te zien als richting en leerproces.achtergrond en visie

De woongroep Contact & muziek is in 2006 ontstaan vanuit een diepe wens van musicus/violiste en initiatiefneemster Leonoor van Beuzekom een sociaal bewustwordingsproces met elkaar aan te gaan. Kennis en ervaringen met elkaar delen, elkaar helpen met verschillen en moeilijkheden om te gaan, leren luisteren naar elkaar, heeft tot een heel nieuwe en creatieve manier van samenleven geleid. Contact maken, praten, samenwerken, meditatie, zingen en muziek maken voelt als een helende kracht en leidt tot een diepe verbondenheid.

We zijn met een bedoeling op aarde. Leonoor wil haar ervaring en inzichten inzetten om mensen met elkaar te verbinden en met elkaar praten over wat je echt belangrijk vindt in je leven.
wat hebben we nodig

Een stuk grond, met een gemeenschappelijk, duurzaam zelfvoorzienend huis, eventueel meerdere huizen met meerdere generaties, met ook een gemeenschappelijke ruimte, eventueel zelf te bouwen van stro, leem en hennep, op een rustige plek, liefst in Utrecht of in de buurt van Utrecht.

Mogelijkheid bieden voor thuisonderwijs en zorg voor kinderen en ouderen.
plan van aanpak

Contact leggen met de gemeente en mensen die met duurzaam bouwen bezig zijn, van piepschuim tot hennepvezels. We denken aan tiny houses, zelf je droomhuis bouwen, maar het kan ook een eventueel te verbouwen leegstaand pand zijn, zoals een klooster of woonboerderij.

Vrienden vragen om een financiële bijdrage, mee te helpen, ook met eventueel (ver)bouwen, ideeën en publiciteit.foto Leonoor september 2016 korte biografie

Ik ben musicus en was violiste. Ik ben geboren in 1959. Nadat ik in een eenzame periode van 8 jaar een diep bewustwordingsproces heb doorgemaakt, ben ik in 2003 mensen gaan helpen met bewustwording. Ik ben de mensen die ik begeleidde bij elkaar gaan brengen, om van elkaar te kunnen leren en kennis en ervaringen met elkaar te gaan delen.

Daaruit is onze woongroep Contact & muziek ontstaan. Marthe, Erik en mijn zus Jeannette zijn in 2006 bij mij in huis komen wonen, in de wijk Lombok in Utrecht, waar ik al sinds 1989 woon. Mijn/ons huis is inmiddels hypotheekvrij en energieneutraal. We hebben geen gas meer nodig. Ik heb mijn huisgenoten viola da gamba en luit leren spelen, twee instrumenten uit de renaissance. We zitten altijd op de grond, ook achter de computer, we mediteren dagelijks en zingen 4-stemmig a capella.

We zijn vooral bezig om beter met elkaar te leren communiceren en samenwerken. We eten biologisch, veganistisch, dragen biologische kleding en zijn bezig met minder eten, meer mediteren en zingen.

Mijn interesses zijn: communicatie, zingeving, openheid, samenwerken, wensen vervullen, de natuur, bloemen, contact met vlinders, duurzaamheid, wat er werkelijk gebeurt/is tussen hemel en aarde, waarom wij hier zijn, of dood wel bestaat, of 'slechts' een overgang is naar een nieuwe dimensie, een andere staat van 'zijn'.donatie
Als je wilt bijdragen aan ons plan voor een sociale, muzikale, duurzame woongemeenschap, dan kun je een online donatie doen door op de door Jeannette getekende mandala klikken.
Je kunt ook op een andere manier een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL30 TRIO 0198 3198 78 ten name van Stichting Contact & muziek in Utrecht onder vermelding van "sociale muzikale duurzame woongemeenschap".rekeningnummergegevens stichting

Stichting Contact & muziek
Billitonstraat 6
3531 HJ Utrecht

fiscaal nummer 8227 51 057

bestuur
voorzitter Leonoor van Beuzekom
secretaris Jeannette van Beuzekom
penningmeester Marthe Pal
lid Erik de Jong

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.We hebben Stichting Contact & muziek opgericht op 5 juli 2010.

De stichting is opgericht met als
doelstelling:

Het in groepsverband bevorderen van contact, communicatie en samenwerking, met behulp van muziek, door:
- het verzorgen van muziekoptredens, in het bijzonder voor mensen in sociaal kwetsbare posities, zoals kinderen, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, waarbij mensen kunnen participeren;
- het ontwikkelen van nieuwe vormen van muziekonderwijs.
De stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Doordat de stichting per 1 januari 2013 ook culturele ANBI is, geldt een extra aftrek van 25%.